Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí Falkovo sympozium v Brně, 4.-5. červen 2010

Falkovo sympozium v Brně, 4.-5. červen 2010

10.6.2010, Ivana Kajzrlíková

Ve dnech 4. a 5. června jsme měli možnost účastnit se 173. tradičního Falkova sympozia, tentokrát doma v České republice, a to v Brně.

Hlavním sjednocujícím tématem setkání bylo heslo „From chronic inflammation to cancer“. Vědeckou organizaci zajišťovali Petr Dítě z České republiky, Guenter J. Krejs z Rakouska, Peter Malfertheiner z Německa a Zsolt Tulassay z Maďarska.
 
První blok přednášek byl věnovaný molekulární podstatě chronického zánětu, odpovědi imunitního systému na zánět a vlivu oxidativního stresu na kancerogenezi.
Další sekce se věnovala játrům, zejména vlivu chronické hepatitidy B a C na vznik hepatocelulárního karcinomu. Hepatocelulární karcinom je celosvětově velkým problémem, představuje 80-90% jaterních malignit a v 85% je spojen s cirhózou. Je zajímavé, že iniciace vzniku hepatocelulárního karcinomu se děje při infekci hepatitidou B v časném dětství, kdežto u infekce hepatitidy C až v dospělosti.
V bloku o karcinomu žaludku se opakovaně skloňovala infekce H. Pylori a byly zde zmíněny i nové léčebné modality jako chemoterapie monoklonálními protilátkami bevacizumabem a trastuzumabem.
Kolorektální sekce diskutovala nespecifické střevní záněty z hlediska rizika kancerogeneze. Nyní je již prokázáno, že toto riziko je ekvivalentní u ulcerozní kolitidy i Crohnovy choroby a tíže postižení je úměrná riziku kolorektálního karcinomu. Jako známky pokročilého zánětu a též rizika vzniku kolorektálního karcinomu jsou zkrácené tubulární střevo, kolonické striktury a pozánětlivé polypy. Je snaha najít molekulární markery kancerogeneze, testují se známky chromozomální nestability, defekty DNA mismatch repair, aberatní metylace atd.
V tématu karcinomu jícnu byla skloňována tématika Barretova jícnu. Sliznice distálního jícnu se musí přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám v důsledku žaludečního refluxu. Reakcí na tyto změny je přestavba do sliznice Barretova typu. Díky změnám podmínek tato sliznice hyperproliferuje a neustále se novým situacím přizpůsobuje, což sebou samozřejmě nese genetickou nestabilitu a riziko progrese do dysplazie a metaplazie.
Diagnostika a terapie karcinomu pankreatu se stále pohybuje ve velmi smutných číslech a chronická pankreatitida představuje velké riziko vzniku karcinomu pankreatu. Prekurzorové léze karcinomu pankreatu jsou pankreatická intraepiteliální neoplazie a intraduktální papilární mucinózní neoplazie. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pacientům ve zvýšeném riziku karcinomu pankreatu jako jsou příbuzní pacientů s karcinomem pankreatu a nositelé mutací genů způsobujících syndromy náchylné ke zvýšenému riziku karcinomu pankreatu.
Slavnostní přednášku doktora Falka přednesl Peter Malfertheiner z Německa na téma „infekce H. Pylori a žaludeční kancerogeneze a možnosti prevence“. Je snaha indentifikovat prediktory zvýšeného risku vzniku karcinomu žaludku u infekce H. Pylori. Tyto můžeme rozdělit na prediktory týkající se samotné bakterie jako je CagA a VacA a prediktory spojené s hostitelem – zvažují se funkční polymorfismy genů kódujících produkci molekul hrající roli při zánětu - jedná se o funkční polymorfismy genů pro IL-1 beta, TNF alfa atd. Další roli hrají i faktory prostředí – složení stravy, vitamíny, životní návyky – avšak tato role je daleko menší než se původně předpokládalo.
Celý kongres byl zpestřen příjemnou návštěvou zámečku ve Slavkově s ukázkou historického šermu a tance s občerstvením v zámeckých zahradách.
Příští Falkovo sympozium na téma „Gut and Liver“ se koná v srpnu v čínském Pekingu. Více informací o nadcházejících kongresech k dispozici ZDE.